Nehemiah 10:27

UKJV(i) 27 Malluch, Harim, Baanah.