Mark 12:30

WestSaxon1175(i) 30 & lufe þinne drihten god. of ælre þinre heorten. & of ealre þinre sawle. & eallen þinen mode. & of eallen þinen maigne. þt is þt fermeste be-bod.