2 Chronicles 26:10 Cross References - Bulgarian

10 Построи и кули в пустинята и изкопа много кладенци, защото имаше много добитък и в низината, и в равнината, и земеделци и лозари в планините и на Кармил, защото обичаше земеделието.

Genesis 26:18-21

18 А Исаак изкопа наново водните кладенци, които бяха изкопани в дните на баща му Авраам, защото филистимците ги бяха затрупали след смъртта на Авраам, и ги нарече по имената, с които ги беше нарекъл баща му.19 И слугите на Исаак копаха в долината и намериха там кладенец с жива вода.20 Но герарските говедари се караха с говедарите на Исаак, като казваха: Наша е водата! Затова Исаак нарече кладенеца Есек, понеже се караха за него.21 После изкопаха друг кладенец, но и за него се караха, затова го нарече Ситна.

2 Kings 3:4

4 А моавският цар Миса имаше стада и даваше данък на израилевия цар сто хиляди агнета и сто хиляди овни с вълната им.

2 Kings 19:23

23 Господа си обидил ти чрез пратениците си, като си казал: С множеството на колесниците си се изкачих на височината на планините, чак до краищата на Ливан, и ще изсека високите му кедри, избраните му елхи, и ще вляза в най-далечното му обиталище, в най-гъстата му гора.

1 Chronicles 27:26-31

26 а над полските работници, които обработваха земята — Езрий, синът на Хелув;27 а над лозята — раматецът Семей; над плода от лозята, събиран в избите за вино — сифматецът Завдий;28 а над маслините и черниците, които бяха в низината — гедиротецът Вааланан; а над складовете за маслинено масло — Йоас;29 а над говедата, които пасяха в Сарон — саронецът Ситрай; а над говедата, които бяха в долините — Сафат, синът на Адлай;30 а над камилите — исмаилецът Овил; а над магариците — меронотецът Ядаия;31 и над дребния добитък — агарянинът Язиз. Всички тези бяха настойници на имота на цар Давид.

Isaiah 29:17

17 Няма ли след още съвсем малко време да се обърне Ливан в плодородно поле, а плодородното поле да се счита като гора?

Cross Reference data is from OpenBible.info, retrieved June 28, 2010, and licensed under a Creative Commons Attribution License.