Daniel 4:13 Cross References - Bulgarian

13 Видях във виденията на главата си на леглото си, и ето, един свят страж слезе от небето.

Deuteronomy 33:2

2 И той каза: ГОСПОД дойде от Синай и ги озари от Сиир; заблестя от планината Фаран и дойде от светите си множества; от дясната Му страна излезе огнен закон за тях.

Psalms 89:7

7 Бог е много страхопочитаем в събранието на светиите и страшен между всички, които са около Него.

Psalms 103:20

20 Благославяйте ГОСПОДА, вие, Негови ангели, мощни по сила, които изпълнявате словото Му, като слушате гласа на словото Му!

Daniel 4:5

5 Видях сън, който ме уплаши, и размишленията на леглото ми и виденията на главата ми ме уплашиха.

Daniel 4:10

10 Ето какви бяха виденията на главата ми и на леглото ми: Гледах, и ето, дърво сред земята, а височината му беше огромна.

Daniel 4:23

23 А това, че царят е видял един свят страж да слиза от небето и да казва: Отсечете дървото и го унищожете, но пъна с корените му оставете в земята, и то стегнат с обръч от желязо и бронз сред полската зеленина; и нека се мокри от небесната роса и нека участва с полските животни, докато минат над него седем времена! —

Daniel 7:1

1 В първата година на вавилонския цар Валтасар, Даниил видя сън и видения на главата си на леглото си. Тогава записа съня и началото на словото беше така:

Daniel 7:17

17 Тези големи зверове, които са четири, са четирима царе, които ще се издигнат от земята.

Daniel 7:23

23 Той каза така: Четвъртият звяр е четвъртото царство на земята, което ще се различава от всички царства; и ще погълне цялата земя, и ще я стъпче и смаже.

Daniel 8:13

13 Тогава чух един светия да говори; и един светия каза на този, който говореше: Докога се простира видението за постоянната жертва и за престъплението, което докарва запустение, когато светилището и войнството ще бъдат потъпкани?

Zechariah 14:5

5 И ще побегнете в долината на Моите планини, защото долината на планините ще стига до Асал. И ще побегнете, както бягахте от земетресението в дните на юдовия цар Озия. И ще дойде ГОСПОД, моят Бог, и всичките светии с Теб.

Matthew 25:31

31 А когато дойде Човешкият Син в славата Си и всичките (свети) ангели с Него, тогава ще седне на славния Си престол.

Mark 1:24

24 (Остави ни!) Какво имаш Ти с нас, Иисусе Назарянине? Нима си дошъл да ни погубиш? Познавам Те кой си – Светият Божи.

Luke 4:34

34 Ех, какво имаме ние с Теб, Иисусе Назарянине? Нима си дошъл да ни погубиш? Познавам Те кой си Ти – Светият Божи.

Jude 1:14

14 За тях пророкува и Енох, седмият от Адам, като каза: Ето, Господ иде с хилядите си светии

Revelation 14:10

10 той също ще пие от виното на Божията ярост, което е приготвено чисто в чашата на гнева Му, и ще бъде мъчен с огън и сяра пред светите ангели и пред Агнето.

Cross Reference data is from OpenBible.info, retrieved June 28, 2010, and licensed under a Creative Commons Attribution License.