Jeremiah 6:28 Cross References - Bulgarian

28 Те всички са закоравели отстъпници, обикалят като клеветници; бронз и желязо са, всички са покварени.

Psalms 50:20

20 Седиш и говориш против брат си, клеветиш сина на майка си.

Isaiah 1:4-5

4 Уви, грешен народ, народ натоварен с беззаконие, род на злодеи, синове, постъпващи покварено! Оставиха ГОСПОДА, презряха Светия Израилев, върнаха се назад.5 Защо да бъдете още бити, че се бунтувате повече и повече? Цялата глава е болна и цялото сърце — изнемощяло.

Isaiah 31:6

6 Върнете се към Този, от когото израилевите синове дълбоко отстъпиха!

Jeremiah 5:23

23 Но този народ има упорито и опърничаво сърце; те отстъпиха и си отидоха.

Jeremiah 6:30

30 Отхвърлено сребро ще ги нарекат, защото ГОСПОД ги е отхвърлил.

Jeremiah 9:4

4 Пазете се всеки от ближния си и не се доверявайте на никой брат, защото всеки брат ще поставя препънки и всеки ближен ще разпространява клевети.

Jeremiah 18:18

18 Тогава казаха: Елате, нека скроим замисли против Еремия, защото няма да се изгуби закон от свещеник и съвет от мъдър, и слово от пророк. Елате, нека го поразим с език и нека не внимаваме на нито на една от думите му!

Jeremiah 20:10

10 Защото чух клеветата на мнозина, ужас отвред: Обвинете, и ние ще го обвиним! Всички, с които бях в мир, дебнат да се спъна: Може би ще се подмами и ще му надвием, и ще му отмъстим.

Ezekiel 22:18-22

18 Сине човешки, израилевият дом ми стана шлака. Те всички са мед и калай, желязо и олово в пещта; станаха шлака от сребро.19 Затова, така казва Господ БОГ: Понеже вие всички станахте шлака, затова, ето, Аз ще ви събера сред Ерусалим.20 Както се събират сребро и мед, и желязо, и олово, и калай сред пещта, за да се раздуха върху тях огън и да се стопят, така ще ви събера в гнева Си и в яростта Си, и ще ви сложа там, и ще ви стопя.21 И ще ви събера и ще духна върху вас с огъня на яростта Си, и ще се стопите сред него.22 Както се топи сребро в пещта, така ще се стопите вие сред него; и ще познаете, че Аз, ГОСПОД, излях яростта Си върху вас.

Revelation 11:18

18 Нациите се разгневиха, и дойде Твоят гняв и времето да се съдят мъртвите и да дадеш наградата на Своите слуги, пророците, и на светиите, и на онези, които се боят от Твоето Име, малки и големи, и да унищожиш онези, които унищожават земята.

Revelation 19:2

2 Защото Неговите присъди са истинни и праведни, понеже Той осъди великата блудница, която е покварила земята със своето блудство, и прати върху нея възмездие за кръвта на Своите слуги.

Cross Reference data is from OpenBible.info, retrieved June 28, 2010, and licensed under a Creative Commons Attribution License.