Genesis 1:17 Cross References - DSV_Strongs

  17 H430 En God H5414 H8799 stelde H853 ze H7549 in het uitspansel H8064 des hemels H215 H8687 , om licht te geven H5921 op H776 de aarde.

Genesis 9:13

  13 H7198 Mijn boog H5414 H8804 heb Ik gegeven H6051 in de wolken H1961 H8804 ; die zal zijn H226 tot een teken H1285 des verbonds H996 tussen H996 Mij en tussen H776 de aarde.

Job 38:12

  12 H4480 Hebt gij van H3117 uw dagen H1242 den morgenstond H6680 H8765 geboden H7837 ? Hebt gij den dageraad H4725 zijn plaats H3045 H8765 gewezen;

Psalms 8:1

  1 H4210 Een psalm H1732 van David H5329 H8764 , voor den opperzangmeester H1665 , op de Gitthith H3068 . [08:2] O HEERE H113 , onze Heere H117 ! hoe heerlijk H8034 is Uw Naam H776 op de ganse aarde H1935 ! Gij, die Uw majesteit H5414 H8798 gesteld hebt H8064 boven de hemelen.

Psalms 8:3

  3 H8064 [08:4] Als ik Uw hemel H7200 H8799 aanzie H4639 , het werk H676 Uwer vingeren H3394 , de maan H3556 en de sterren H3559 H8790 , die Gij bereid hebt;

Acts 13:47

  47 G1063 Want G3779 alzo G2254 heeft ons G2962 de Heere G1781 G5769 geboden G4571 , [zeggende]: Ik heb u G5087 G5758 gesteld G1519 tot G5457 een licht G1484 der heidenen G4571 , opdat gij G1511 G5750 zoudt zijn G1519 tot G4991 zaligheid G2193 , tot aan G2078 het uiterste G1093 der aarde.

Cross Reference data is from OpenBible.info, retrieved June 28, 2010, and licensed under a Creative Commons Attribution License.