Genesis 1:17 Cross References - Danish

17 Og Gud satte dem paa Himmelens udstrakte Befæstning til at lyse over Jorden

Genesis 9:13

13 Jeg har sat min Bue i Skyen, og den skal være til en Pagtes Tegn imellem mig og imellem Jorden.

Job 38:12

12 Har du i dine Dage givet Befaling til Morgenen? har du vis Morgenrøden dens Sted,

Psalms 8:1

1 Til Sangmesteren; til Githith; en Psalme - af David.

Psalms 8:3

3 Af de spædes og diendes Mund grundfæstede du en Magt for dine Fjenders Skyld for at standse Fjenden og den, som vil hævne sig.

Acts 13:47

47 thi saaledes har Herren befalet os: jeg har sag dig til Hedningernes Lys, at du skal være til Saliggjørelse indtil Jordens Ende.

Cross Reference data is from OpenBible.info, retrieved June 28, 2010, and licensed under a Creative Commons Attribution License.