Genesis 2:11 Cross References - Estonian

11 esimese nimi on Piison, see voolab ümber kogu Havilamaa, kus kulda on;

Genesis 10:7

7 Ja Kuusi pojad olid Seba, Havila, Sabta, Raema ja Sabteka; ja Raema pojad olid Seeba ja Dedan.

Genesis 10:29

29 Oofir, Havila ja Joobab; need kõik olid Joktani pojad.

Genesis 25:18

18 Ja nad asusid Havilast kuni vastu Egiptust oleva Suurini Assuri suunas, tungides kallale kõigile oma vendadele.

Cross Reference data is from OpenBible.info, retrieved June 28, 2010, and licensed under a Creative Commons Attribution License.