John 1:1-3

  1:1   1722 εν In 746 αρχή the beginning 1510.7.3 ην was 3588 ο the 3056 λόγος word, 2532 και and 3588 ο the 3056 λόγος word 1510.7.3 ην was 4314 προς with 3588 τον   2316 θεόν God, 2532 και and 2316 θεός [4God 1510.7.3 ην 3was 3588 ο 1the 3056 λόγος 2word].   1:2   3778 ούτος This one 1510.7.3 ην was 1722 εν in 746 αρχή the beginning 4314 προς with 3588 τον   2316 θεόν God.   1:3   3956 πάντα All 1223 δι΄ through 1473 αυτού him 1096 εγένετο existed, 2532 και and 5565 χωρίς apart from 1473 αυτού him 1096 εγένετο existed 3761 ουδέ not even 1520 εν one thing 3739 ο which 1096 γέγονεν exists.