Bible verses about "beauty of the earth" | Bulgarian

Genesis 2:1-25

1 Така бяха завършени небесата и земята и цялото тяхно войнство.2 И на седмия ден Бог беше свършил делото, което беше създал; и на седмия ден си почина от цялото дело, което беше създал.3 И Бог благослови седмия ден и го освети, защото в него си почина от цялото Си дело, което Бог беше създал и сътворил.4 Това е произходът на небето и на земята при сътворението им, в деня, в който ГОСПОД Бог създаде земя и небе.5 И още нямаше никакво полско растение на земята и никаква полска трева още не беше поникнала, защото ГОСПОД Бог не беше дал дъжд на земята и нямаше човек, който да обработва земята,6 но пара се издигаше от земята и напояваше цялото лице на земята.7 И ГОСПОД Бог образува човека от пръст от земята и вдъхна в ноздрите му жизнено дихание, и човекът стана жива душа.8 И ГОСПОД Бог насади градина на изток, в Едем, и постави там човека, когото беше образувал.9 И ГОСПОД Бог направи да расте от земята всяко дърво, което е красиво на глед и добро за храна, както и дървото на живота сред градината, и дървото на познаване на доброто и злото.10 И от Едем изтичаше река да напоява градината, и оттам се разклоняваше и ставаше на четири главни реки.11 Името на едната е Фисон; тя е, която обикаля цялата евилатска земя, където има злато.12 И златото на онази земя е добро; там има и бделионова смола и ониксов камък.13 Името на втората река е Гион; тя е, която обикаля цялата хуска земя.14 Името на третата река е Тигър; тя е, която тече на изток от Асирия. А четвъртата река е Ефрат.15 И ГОСПОД Бог взе човека и го засели в Едемската градина, за да я обработва и да я пази.16 И ГОСПОД Бог заповяда на човека и каза: От всяко дърво в градината свободно да ядеш,17 но от дървото за познаване на доброто и злото, от него да не ядеш, защото в деня, когато ядеш от него, непременно ще умреш.18 И ГОСПОД Бог каза: Не е добре човекът да бъде сам; ще му създам помощник, като негово съответствие.19 И ГОСПОД Бог образува от земята всички полски животни и всички небесни птици и ги доведе при човека, за да види как ще ги нарече; и с каквото име назовеше човекът всяко живо същество, това име му остана.20 Така човекът даде имена на всеки вид добитък, на небесните птици и на всички полски животни. Но помощник, съответен на Адам, не се намери.21 Тогава ГОСПОД Бог даде на човека дълбок сън и той заспа; и взе едно от ребрата му и изпълни мястото му с плът.22 И ГОСПОД Бог създаде жена от реброто, което взе от човека, и я доведе при човека.23 А човекът каза: Тази вече е кост от костите ми и плът от плътта ми; тя ще се нарече жена, защото от мъжа беше взета.24 Затова мъжът ще остави баща си и майка си и ще се прилепи към жена си, и те ще бъдат една плът.25 А и двамата, човекът и жена му, бяха голи и не се срамуваха.

Genesis 1:26-28

26 И Бог каза: Да създадем човека по Нашия образ, по Наше подобие! И нека владеят над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над цялата земя и над всички пълзящи, които пълзят по земята.27 И Бог създаде човека по Своя образ, по Божия образ го създаде; мъжки и женски пол ги създаде.28 И Бог ги благослови и Бог им каза: Плодете се и се множете, напълнете земята и я обладайте, и владейте над морските риби, над небесните птици и над всяко живо същество, което се движи по земята.

Genesis 1:1-31

1 В начало Бог създаде небесата и земята.2 А земята беше пуста и неустроена и тъмнина беше върху бездната, и Дух Божи се носеше над водите.3 И Бог каза: Да бъде светлина! И стана светлина.4 И Бог видя, че светлината беше добро; и Бог раздели светлината от тъмнината.5 И Бог нарече светлината ден, а тъмнината нарече нощ. И стана вечер, и стана утро: ден един.6 И Бог каза: Да бъде твърд посред водите, която да раздели води от води!7 И Бог направи твърдта; и раздели водите, които бяха под твърдта, от водите, които бяха над твърдта. И стана така.8 И Бог нарече твърдта небе. И стана вечер, и стана утро: ден втори.9 И Бог каза: Да се съберат на едно място водите, които са под небето, и да се яви сушата! И стана така.10 И Бог нарече сушата земя, а събраните води нарече морета. И Бог видя, че беше добро.11 И Бог каза: Да произрасти земята зелена трева, трева, която дава семе, и плодоносно дърво, което да ражда плод според вида си, чието семе да е в него на земята! И стана така.12 Земята произрасти зелена трева, трева, която да дава семе според вида си, и дърво, което да ражда плод, чието семе е в него според вида му. И Бог видя, че беше добро.13 И стана вечер, и стана утро: ден трети.14 И Бог каза: Да бъдат светила на небесната твърд1, за да разделят деня от нощта; нека служат за знаци и за времена, и дни, и години; 15 и да бъдат за светила на небесната твърд, за да светят на земята! И стана така.16 И Бог създаде двете големи светила: по-голямото светило, за да владее деня, и по-малкото светило, за да владее нощта, и звездите.17 И Бог ги постави на небесната твърд, за да светят на земята,18 да владеят деня и нощта и да разделят светлината от тъмнината. И Бог видя, че беше добро.19 И стана вечер, и стана утро: ден четвърти.20 И Бог каза: Да гъмжи водата от множества живи същества, и птици да летят над земята по небесната твърд!21 И Бог създаде големите морски чудовища и всяко живо същество, което се движи, от които водата гъмжеше според видовете им, и всяка крилата птица според вида й. И Бог видя, че беше добро.22 И Бог ги благослови и каза: Плодете се, множете се и напълнете водите в моретата; нека се множат и птиците по земята!23 И стана вечер, и стана утро: ден пети.24 И Бог каза: Да произведе земята живи същества според видовете им: добитък, пълзящи и земни животни според видовете им. И стана така.25 Бог създаде земните животни според видовете им, добитъка според видовете му и всичко, което пълзи по земята, според видовете му. И Бог видя, че беше добро.26 И Бог каза: Да създадем човека по Нашия образ, по Наше подобие! И нека владеят над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над цялата земя и над всички пълзящи, които пълзят по земята.27 И Бог създаде човека по Своя образ, по Божия образ го създаде; мъжки и женски пол ги създаде.28 И Бог ги благослови и Бог им каза: Плодете се и се множете, напълнете земята и я обладайте, и владейте над морските риби, над небесните птици и над всяко живо същество, което се движи по земята.29 И Бог каза: Ето, давам ви всяка трева, която дава семе, която е по лицето на цялата земя, и всяко дърво, което има в себе си плод на дърво, което дава семе: те ще ви бъдат за храна.30 А на всичките земни животни, на всичките небесни птици и на всичко, което пълзи по земята, в което има жива душа, давам всяка зелена трева за храна. И стана така.31 И Бог видя всичко, което създаде. И ето, беше твърде добро. И стана вечер, и стана утро: шестият ден.

Psalms 24:1

1 (По слав. 23) Псалм на Давид. ГОСПОДНА е земята и всичко, което я изпълва; светът и онези, които живеят в него,

Psalms 139:14

14 Ще Те славя, защото съм страшно и чудно направен, чудни са делата Ти и душата ми много добре знае това.

1 Corinthians 2:9

9 А както е писано: "Каквото око не е видяло и ухо не е чуло, и на човешко сърце не е идвало, това е приготвил Бог за тези, които Го любят."

Genesis 1:1

1 В начало Бог създаде небесата и земята.

Psalms 23:2-3

2 На зелени пасища ме разполага, при тихи води ме завежда.3 Освежава душата ми, води ме в пътеки на правда заради Името Си.

Job 12:7-9

7 Но попитай сега животните и те ще те научат; и небесните птици и те ще ти кажат;8 или говори на земята и тя ще те научи; и морските риби и те ще ти разкажат.9 Кой от всички тях не разбира, че ръката на ГОСПОДА е сторила това,

Isaiah 40:26

26 Вдигнете очите си нагоре и вижте: Кой е създал тези звезди? Извежда множеството им под брой, вика всичките по име. Поради величието на силата Му и понеже е мощен във власт, нито едно не липсва.

Isaiah 65:17

17 Понеже, ето, създавам ново небе и нова земя; и предишните неща няма да се споменават и няма да дойдат на ум;

Psalms 50:2

2 От Сион, съвършенството на красотата, Бог е възсиял.

Ecclesiastes 3:11

11 Той е направил всяко нещо хубаво на времето му. Положил е и вечността в тяхното сърце, без човек да може да издири делото, което Бог е извършил, от началото до края.

Romans 1:20

20 Понеже от създанието на света това, което е невидимо у Него – вечната Му сила и божественост – се вижда ясно, разбираемо от творенията, така че те са без извинение.

Psalms 33:5

5 Той обича правда и правосъдие, земята е пълна с ГОСПОДНАТА милост.

Psalms 104:1-35

1 (По слав. 103) Благославяй ГОСПОДА, душо моя! ГОСПОДИ, Боже мой, Ти си много велик, облечен си с величие и блясък. 2 Ти си, който се покрива със светлина като с наметало и простира небесата като завеса,3 който гради превъзвишените Си заселища във водите, който прави облаците Своя колесница, който се носи на крилете на вятъра,4 който прави ангелите Си ветрове и служителите Си — пламтящ огън.5 Той е основал земята на основите й, тя няма да се поклати до века.6 Покрил си я с бездната като с дреха, водите застанаха над планините.7 При Твоето смъмряне те побягнаха, при гласа на гърма Ти се спуснаха в бяг.8 Планините се издигнаха, долините се снишиха на мястото, което си определил за тях.9 Поставил си граница, така че да не могат да преминат, и те няма да се върнат и да покрият земята.10 Ти си, който изпраща извори в долините и те текат между планините.11 Поят всички животни на полето и дивите магарета утоляват жаждата си.12 При тях обитават небесните птици и пеят между клоните.13 Ти си, който напоява планините от превъзвишените Си заселища и земята се насища с плода на делата Ти.14 Ти си, който кара тревата да расте за добитъка и полската трева — за служба на човека, за да изважда храна от земята,15 и вино, което весели сърцето на човека, така че да прави да блести лицето му като от масло, и хляб, който подкрепя сърцето на човека.16 Дърветата на ГОСПОДА се наситиха, ливанските кедри, които Той е насадил,17 където птиците свиват гнездата си и щъркелът, чийто дом са елхите.18 Високите планини са за дивите кози, канарите са убежище за скокливите мишки.19 Той е направил луната за определяне на времената и слънцето знае залеза си.20 Ти спускаш тъмнина и става нощ, в нея ходят всички горски зверове.21 Лъвчетата реват за плячка и искат храната си от Бога.22 Слънцето изгрява, те се оттеглят и лягат в бърлогите си.23 Човекът излиза на работата си и на труда си до вечерта.24 ГОСПОДИ, колко многобройни са Твоите дела! Всички тях Ти си извършил с мъдрост. Земята е пълна с Твоите творения.25 Ето голямото и широко море, там гъмжат безброй живи същества — малки и големи.26 Там се движат корабите, левиатанът, който си създал да играе в него.27 Всички тези чакат Теб — да им дадеш храната им на времето й.28 Ти им даваш и те събират, отваряш ръката Си и те се насищат с добро.29 Скриваш лицето Си и те се смущават, отнемаш дъха им и те издъхват и се връщат в пръстта си.30 Изпращаш Духа Си и те се създават, и подновяваш лицето на земята.31 Нека бъде вечна славата на ГОСПОДА, нека се радва ГОСПОД в делата Си!32 Той е, който поглежда към земята и тя трепери, докосва планините и те димят.33 Ще пея на ГОСПОДА, докато съм жив, ще пея псалми на моя Бог, докато съществувам.34 Нека Му бъде угодно размишлението ми. Ще се радвам в ГОСПОДА!35 Нека изчезнат грешните на земята и безбожните да ги няма вече. Благославяй ГОСПОДА, душо моя! Алилуя!

Genesis 1:31

31 И Бог видя всичко, което създаде. И ето, беше твърде добро. И стана вечер, и стана утро: шестият ден.

John 1:3

3 Всичко чрез Него стана; и без Него не е станало нищо от това, което е станало.

Psalms 19:1

1 (По слав. 18) За първия певец. Псалм на Давид. Небесата разказват Божията слава и небесният свод възвестява делото на ръцете Му.

Colossians 1:16-17

16 защото в Него беше създадено всичко, което е на небесата и на земята, видимото и невидимото – било престоли или господства, или началства, или власти – всичко беше създадено чрез Него и за Него;17 и Той е преди всичко и всичко чрез Него се крепи.

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.