Bible verses about "being organized" | Bulgarian

Genesis 1:1-31

1 В начало Бог създаде небесата и земята.2 А земята беше пуста и неустроена и тъмнина беше върху бездната, и Дух Божи се носеше над водите.3 И Бог каза: Да бъде светлина! И стана светлина.4 И Бог видя, че светлината беше добро; и Бог раздели светлината от тъмнината.5 И Бог нарече светлината ден, а тъмнината нарече нощ. И стана вечер, и стана утро: ден един.6 И Бог каза: Да бъде твърд посред водите, която да раздели води от води!7 И Бог направи твърдта; и раздели водите, които бяха под твърдта, от водите, които бяха над твърдта. И стана така.8 И Бог нарече твърдта небе. И стана вечер, и стана утро: ден втори.9 И Бог каза: Да се съберат на едно място водите, които са под небето, и да се яви сушата! И стана така.10 И Бог нарече сушата земя, а събраните води нарече морета. И Бог видя, че беше добро.11 И Бог каза: Да произрасти земята зелена трева, трева, която дава семе, и плодоносно дърво, което да ражда плод според вида си, чието семе да е в него на земята! И стана така.12 Земята произрасти зелена трева, трева, която да дава семе според вида си, и дърво, което да ражда плод, чието семе е в него според вида му. И Бог видя, че беше добро.13 И стана вечер, и стана утро: ден трети.14 И Бог каза: Да бъдат светила на небесната твърд1, за да разделят деня от нощта; нека служат за знаци и за времена, и дни, и години; 15 и да бъдат за светила на небесната твърд, за да светят на земята! И стана така.16 И Бог създаде двете големи светила: по-голямото светило, за да владее деня, и по-малкото светило, за да владее нощта, и звездите.17 И Бог ги постави на небесната твърд, за да светят на земята,18 да владеят деня и нощта и да разделят светлината от тъмнината. И Бог видя, че беше добро.19 И стана вечер, и стана утро: ден четвърти.20 И Бог каза: Да гъмжи водата от множества живи същества, и птици да летят над земята по небесната твърд!21 И Бог създаде големите морски чудовища и всяко живо същество, което се движи, от които водата гъмжеше според видовете им, и всяка крилата птица според вида й. И Бог видя, че беше добро.22 И Бог ги благослови и каза: Плодете се, множете се и напълнете водите в моретата; нека се множат и птиците по земята!23 И стана вечер, и стана утро: ден пети.24 И Бог каза: Да произведе земята живи същества според видовете им: добитък, пълзящи и земни животни според видовете им. И стана така.25 Бог създаде земните животни според видовете им, добитъка според видовете му и всичко, което пълзи по земята, според видовете му. И Бог видя, че беше добро.26 И Бог каза: Да създадем човека по Нашия образ, по Наше подобие! И нека владеят над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над цялата земя и над всички пълзящи, които пълзят по земята.27 И Бог създаде човека по Своя образ, по Божия образ го създаде; мъжки и женски пол ги създаде.28 И Бог ги благослови и Бог им каза: Плодете се и се множете, напълнете земята и я обладайте, и владейте над морските риби, над небесните птици и над всяко живо същество, което се движи по земята.29 И Бог каза: Ето, давам ви всяка трева, която дава семе, която е по лицето на цялата земя, и всяко дърво, което има в себе си плод на дърво, което дава семе: те ще ви бъдат за храна.30 А на всичките земни животни, на всичките небесни птици и на всичко, което пълзи по земята, в което има жива душа, давам всяка зелена трева за храна. И стана така.31 И Бог видя всичко, което създаде. И ето, беше твърде добро. И стана вечер, и стана утро: шестият ден.

Psalms 37:23

23 Стъпките на човека се утвърждават от ГОСПОДА и неговият път Му е угоден.

Proverbs 27:23

23 Внимавай да познаваш добре състоянието на стадата си и имай грижа за добитъка си,

Matthew 5:48

48 И така, бъдете съвършени и вие, както е съвършен вашият небесен Отец.

1 Chronicles 6:32

32 които служеха с пеене пред скинията на шатъра за срещане, докато Соломон построи ГОСПОДНИЯ дом в Ерусалим; те стояха на службата си според чина си.

Proverbs 31:10-31

10 Кой може да намери добродетелна жена? Защото е много по-скъпа от скъпоценни камъни.11 Сърцето на мъжа й се уповава на нея и той няма да бъде лишен от изобилие.12 Тя му прави добро, а не зло през всичките дни на живота си.13 Търси вълна и лен и работи с ръцете си с желание.14 Тя е като търговските кораби — донася храната си отдалеч.15 И става, докато е още нощ, и дава храна на дома си и определената работа на слугините си.16 Оглежда нива и я купува, и от плода на ръцете си сади лозе.17 Опасва кръста си със сила и укрепва ръцете си,18 вижда, че добивът й е добър. Светилникът й не угасва и през нощта,19 протяга ръцете си към вретеното и пръстите й държат хурката.20 Разтваря ръката си за сиромасите и протяга ръцете си към немотните.21 Не се бои от снега за дома си, защото всичките й домашни са облечени с топли дрехи.22 Прави си завивки и облеклото й е висон и пурпур.23 Мъжът й е познат в портите, когато седи между местните старейшини.24 Прави тъкани и ги продава и доставя пояси на търговеца.25 Сила и достолепие са облеклото й и тя се усмихва на идния ден.26 Отваря устата си с мъдрост и кротка поука е на езика й.27 Наглежда домакинството в дома си и хляб на леност не яде.28 Синовете й стават и я благославят, мъжът й я хвали и казва:29 Много дъщери са се държали достойно, но ти надмина всички!30 Красотата е измамна и хубостта е суета, но жена, която се бои от ГОСПОДА, тя ще бъде похвалена.31 Дайте й от плода на ръцете й и делата й нека я хвалят в портите!

Acts 20:28

28 Внимавайте за себе си и за цялото стадо, над което Светият Дух ви е поставил надзорници, да пасете църквата на Бога, която Той придоби със Собствената Си кръв.

Habakkuk 2:2

2 И ГОСПОД ми отговори и каза: Напиши видението и го изложи ясно на плочи, за да може да се чете лесно.

Luke 14:28-30

28 Защото кой от вас, когато иска да построи кула, не сяда първо да пресметне разноските – дали ще има с какво да я доизкара?29 Да не би като положи основа, а не може да довърши, всички, които гледат, да започнат да му се присмиват и да казват:30 Този човек започна да строи, но не можа да довърши.

1 Corinthians 14:40

40 И нека всичко да става с приличие и ред.

1 Corinthians 14:33

33 Защото Бог не е Бог на безредие, а на мир. Както е по всичките църкви на светиите,

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.