Bible verses about "morning prayer" | Bulgarian

Job 1:1-22

1 Имаше в земята Уз един човек на име Йов, и този човек беше непорочен и правдив, боеше се от Бога и отбягваше злото.2 И му се родиха седем сина и три дъщери.3 И имотът му беше седем хиляди глави дребен добитък и три хиляди камили, и петстотин чифта говеда, и петстотин магарици, и голямо множество слуги; и този човек беше най-голям от всичките жители на изтока.4 И синовете му ходЕха и правеха пиршества в дома на всеки един от тях на деня му; и пращаха и канеха трите си сестри, за да ядат и да пият с тях.5 И когато свършваха дните на пиршеството, Йов изпращаше и ги освещаваше; и ставаше рано сутринта и принасяше всеизгаряния според броя на всички тях, защото Йов казваше: Може би синовете ми са съгрешили и са се разделили в сърцата си с Бога. Така правеше Йов винаги.6 И един ден Божиите синове дойдоха да се представят пред ГОСПОДА, и между тях дойде и Сатана.7 И ГОСПОД каза на Сатана: Откъде идваш? А Сатана отговори на ГОСПОДА и каза: От обикаляне нагоре-надолу по земята и от ходене насам-натам по нея.8 И ГОСПОД каза на Сатана: Обърнал ли си внимание на слугата Ми Йов, че няма друг като него на земята — човек непорочен и правдив, който се бои от Бога и отбягва злото?9 А Сатана отговори на ГОСПОДА и каза: Без причина ли се бои Йов от Бога?10 Не си ли оградил и него, и дома му, и всичко, което има? Благословил си делото на ръцете му и имотът му се шири по земята.11 Но простри сега ръката Си и се докосни до всичко, което има — дали няма да Те похули в лице!12 Тогава ГОСПОД каза на Сатана: Ето, всичко, което има, е в твоята ръка; само към него не простирай ръка. И Сатана излезе от присъствието на ГОСПОДА.13 И в деня, когато синовете му и дъщерите му ядяха и пиеха вино в къщата на най-възрастния си брат,14 при Йов дойде пратеник и каза: Говедата оряха и магариците пасяха при тях,15 когато савците ги нападнаха и ги откараха, избиха и слугите с острието на меча; и само аз избягах, за да ти съобщя.16 Докато той още говореше, дойде и друг и каза: Божи огън падна от небето и изгори овцете и слугите, и ги погълна; и само аз избягах, за да ти съобщя.17 Докато той още говореше, дойде и друг и каза: Халдейците образуваха три чети и нападнаха камилите и ги откараха, и избиха слугите с острието на меча; и само аз избягах, за да ти съобщя.18 Докато той още говореше, дойде и друг и каза: Синовете и дъщерите ти ядяха и пиеха вино в къщата на най-възрастния си брат,19 и внезапно дойде силен вятър от отвъд пустинята и удари четирите ъгъла на къщата, и тя падна върху младежите и те умряха; и само аз избягах, за да ти съобщя.20 Тогава Йов стана и раздра дрехата си, и обръсна главата си, и падна на земята, и се поклони.21 И каза: Гол излязох от утробата на майка си и гол ще се върна там. ГОСПОД даде, и ГОСПОД взе; да бъде благословено ГОСПОДНОТО Име.22 Във всичко това Йов не съгреши, нито приписа на Бога нещо погрешно.

Psalms 5:1-12

1 За първия певец. На флейти. Псалм на Давид. Послушай думите ми, ГОСПОДИ, обърни внимание на стона ми!2 Вслушай се в гласа на викането ми, Царю мой и Боже мой, защото на Теб се моля.3 ГОСПОДИ, в зори ще чуеш гласа ми, в зори ще заставам пред Теб и ще чакам.4 Защото Ти не си Бог, който се радва на безбожието, никой зъл не живее със Теб.5 Горделивите няма да устоят пред очите Ти, Ти мразиш всички, които вършат грях.6 Ще погубиш онези, които говорят лъжа. ГОСПОД се гнуси от човек кръвожаден и измамен.7 Аз обаче с Твоята изобилна милост ще вляза в дома Ти, със страхопочитание към Теб ще се поклоня към светия Ти храм.8 ГОСПОДИ, води ме в правдата Си заради враговете ми, изравни пред мене Своя път.9 Защото нищо сигурно няма в устата им, сърцето им е лукавство, гроб отворен е гърлото им, с езика си ласкаят.10 Осъди ги, Боже! Нека паднат заради кроежите си! Изхвърли ги заради множеството на престъпленията им, защото са се разбунтували против Теб.11 Но нека се радват всички, които се уповават на Теб, нека пеят от радост до века, защото Ти ги закриляш, и нека ликуват в Теб онези, които обичат Твоето Име.12 Защото праведния ще благословиш Ти, ГОСПОДИ, ще го обградиш с благоволение като със щит.

Psalms 5:7

7 Аз обаче с Твоята изобилна милост ще вляза в дома Ти, със страхопочитание към Теб ще се поклоня към светия Ти храм.

Psalms 51:1-19

1 (По слав. 50) За първия певец. Псалм на Давид, когато пророк Натан отиде при него, след като той беше влязъл при Витсавее. Смили се над мен, Боже, според милостта Си; според величието на милосърдието Си изличи престъпленията ми! 2 Измий ме съвършено от беззаконието ми и очисти ме от греха ми!3 Защото аз признавам престъпленията си и грехът ми е винаги пред мен.4 На Теб, само на Теб съгреших, и извърших това, което е зло в очите Ти — за да бъдеш оправдан, когато говориш, и безукорен, когато съдиш.5 Ето, родих се в нечестие и в грях ме зачена майка ми.6 Ето, Ти желаеш истина вътре в човека, и в тайното на сърцето ми ще ме научиш на мъдрост.7 Очисти ме с исоп, и ще бъда чист; измий ме, и ще бъда по-бял от сняг!8 Дай ми да чуя радост и веселие, за да ликуват костите, които си строшил.9 Скрий лицето Си от греховете ми и изличи всичките ми беззакония!10 Сътвори ми чисто сърце, Боже, и непоклатим дух обновявай вътре в мен!11 Не ме отхвърляй от лицето Си и не отнемай Светия Си Дух от мен!12 Върни ми радостта на спасението Си и ме поддържай с дух свободен.13 Тогава ще науча отстъпници на Твоите пътища и грешници към Теб ще се обърнат.14 Избави ме от вината за кръвта, о, Боже, Боже на спасението ми, и езикът ми с радост ще пее за Твоята правда.15 Господи, отвори устните ми, и устата ми ще разгласят Твоята възхвала.16 Защото не желаеш жертва, иначе бих принесъл; всеизгаряне не Ти е угодно.17 Жертви, благоугодни на Бога, са дух съкрушен; съкрушено и разкаяно сърце, Боже, Ти няма да презреш.18 Стори добро на Сион според благоволението Си, съгради стените на Ерусалим!19 Тогава ще се наслаждаваш в жертви на правда, във всеизгаряния и приноси; тогава ще принасят юнци на олтара Ти.

Psalms 104:30

30 Изпращаш Духа Си и те се създават, и подновяваш лицето на земята.

Mark 12:29

29 Иисус отговори: Първата е: "Слушай, Израилю: Господ, нашият Бог, е един Господ;

Luke 12:35

35 Кръстът ви да бъде препасан и светилниците ви — запалени;

Luke 1:79

79 за да осияе седящите в тъмнина и в сянка на смъртта; и да насочи краката ни в пътя на мира.

Genesis 1:1-31

1 В начало Бог създаде небесата и земята.2 А земята беше пуста и неустроена и тъмнина беше върху бездната, и Дух Божи се носеше над водите.3 И Бог каза: Да бъде светлина! И стана светлина.4 И Бог видя, че светлината беше добро; и Бог раздели светлината от тъмнината.5 И Бог нарече светлината ден, а тъмнината нарече нощ. И стана вечер, и стана утро: ден един.6 И Бог каза: Да бъде твърд посред водите, която да раздели води от води!7 И Бог направи твърдта; и раздели водите, които бяха под твърдта, от водите, които бяха над твърдта. И стана така.8 И Бог нарече твърдта небе. И стана вечер, и стана утро: ден втори.9 И Бог каза: Да се съберат на едно място водите, които са под небето, и да се яви сушата! И стана така.10 И Бог нарече сушата земя, а събраните води нарече морета. И Бог видя, че беше добро.11 И Бог каза: Да произрасти земята зелена трева, трева, която дава семе, и плодоносно дърво, което да ражда плод според вида си, чието семе да е в него на земята! И стана така.12 Земята произрасти зелена трева, трева, която да дава семе според вида си, и дърво, което да ражда плод, чието семе е в него според вида му. И Бог видя, че беше добро.13 И стана вечер, и стана утро: ден трети.14 И Бог каза: Да бъдат светила на небесната твърд1, за да разделят деня от нощта; нека служат за знаци и за времена, и дни, и години; 15 и да бъдат за светила на небесната твърд, за да светят на земята! И стана така.16 И Бог създаде двете големи светила: по-голямото светило, за да владее деня, и по-малкото светило, за да владее нощта, и звездите.17 И Бог ги постави на небесната твърд, за да светят на земята,18 да владеят деня и нощта и да разделят светлината от тъмнината. И Бог видя, че беше добро.19 И стана вечер, и стана утро: ден четвърти.20 И Бог каза: Да гъмжи водата от множества живи същества, и птици да летят над земята по небесната твърд!21 И Бог създаде големите морски чудовища и всяко живо същество, което се движи, от които водата гъмжеше според видовете им, и всяка крилата птица според вида й. И Бог видя, че беше добро.22 И Бог ги благослови и каза: Плодете се, множете се и напълнете водите в моретата; нека се множат и птиците по земята!23 И стана вечер, и стана утро: ден пети.24 И Бог каза: Да произведе земята живи същества според видовете им: добитък, пълзящи и земни животни според видовете им. И стана така.25 Бог създаде земните животни според видовете им, добитъка според видовете му и всичко, което пълзи по земята, според видовете му. И Бог видя, че беше добро.26 И Бог каза: Да създадем човека по Нашия образ, по Наше подобие! И нека владеят над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над цялата земя и над всички пълзящи, които пълзят по земята.27 И Бог създаде човека по Своя образ, по Божия образ го създаде; мъжки и женски пол ги създаде.28 И Бог ги благослови и Бог им каза: Плодете се и се множете, напълнете земята и я обладайте, и владейте над морските риби, над небесните птици и над всяко живо същество, което се движи по земята.29 И Бог каза: Ето, давам ви всяка трева, която дава семе, която е по лицето на цялата земя, и всяко дърво, което има в себе си плод на дърво, което дава семе: те ще ви бъдат за храна.30 А на всичките земни животни, на всичките небесни птици и на всичко, което пълзи по земята, в което има жива душа, давам всяка зелена трева за храна. И стана така.31 И Бог видя всичко, което създаде. И ето, беше твърде добро. И стана вечер, и стана утро: шестият ден.

Job 38:12

12 В дните си заповядал ли си на утрото и показал ли си на зората мястото й,

Psalms 19:14

14 Нека думите на устата ми и размишленията на сърцето ми бъдат угодни пред Теб, ГОСПОДИ, канара моя и мой Изкупител!

Psalms 57:8

8 Събуди се, славо моя, събудете се, лиро и арфо; аз ще се събудя на зазоряване!

Psalms 91:5-7

5 Няма да се страхуваш от ужас нощем, нито от стрелата, която лети денем,6 нито от мор, който ходи в тъмнина, нито от зараза, която опустошава по пладне.7 Хиляда ще падат от страната ти и десет хиляди — отдясно ти, но до теб няма да стигне.

Proverbs 8:17

17 Аз обичам тези, които ме обичат, и които ме търсят, ще ме намерят.

Psalms 119:105

105 Твоето слово е светило за крака ми и светлина за пътеката ми.

Psalms 63:1-11

1 (По слав. 62) Псалм на Давид, когато беше в юдейската пустиня. Боже, Ти си мой Бог; в ранно утро ще Те търся. Душата ми жадува за Теб, плътта ми копнее за Теб в една суха, изнурена и безводна земя. 2 Така съм се взирал в Тебе в светилището, за да видя Твоята мощ и Твоята слава.3 Понеже Твоето милосърдие е по-добро от живота, устните ми ще Те хвалят.4 Така ще Те благославям, докато съм жив, в Твоето Име ще издигам ръцете си.5 Като с мас и тлъстина ще се насити душата ми и с радостни устни ще Те възхвалява устата ми,6 когато си спомням за Теб на леглото си и размишлявам за Теб в нощните часове,7 понеже Ти си бил помощта ми, и аз ще се радвам в сянката на Твоите криле.8 Душата ми се прилепва към Теб, десницата Ти ме подкрепя.9 А онези, които търсят душата ми, за да я погубят, ще потънат в дълбините на земята.10 Ще бъдат предадени на силата на меча, ще бъдат дял на чакали.11 А царят ще се зарадва в Бога; ще се хвали всеки, който се кълне в Него, а устата на онези, които говорят лъжи, ще бъдат запушени.

Mark 1:35

35 А сутринта, когато беше още тъмно, стана и излезе, и отиде на едно уединено място, и там се молеше.

Psalms 5:3

3 ГОСПОДИ, в зори ще чуеш гласа ми, в зори ще заставам пред Теб и ще чакам.

Psalms 90:14

14 Насити ни рано с милостта Си, за да ликуваме и да се радваме през всичките си дни.

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.