Bible verses about "stars" | Bulgarian

Deuteronomy 4:19

19 И внимавай да не би, като повдигнеш очите си към небето и видиш слънцето и луната, звездите и цялото небесно войнство, да се подмамиш и да им се поклониш и да им послужиш — на тези, които ГОСПОД, твоят Бог, е разпределил на всичките народи под цялото небе.

Psalms 8:3

3 Когато гледам Твоите небеса, делото на Твоите пръсти, луната и звездите, които Ти си поставил, си мисля:

Isaiah 13:10

10 защото небесните звезди и съзвездия няма да излъчват светлината си, слънцето ще помътнее при изгрева си и луната няма да свети със сиянието си.

Amos 5:8

8 Този, който прави Плеядите и Орион, който обръща смъртната сянка в зора и деня затъмнява на нощ, който вика морските води и ги излива по лицето на земята, ГОСПОД е Името Му;

1 Corinthians 15:41

41 един е блясъкът на слънцето, друг — блясъкът на луната и друг — блясъкът на звездите; а и звезда от звезда се различава по блясък.

Genesis 1:14-18

14 И Бог каза: Да бъдат светила на небесната твърд1, за да разделят деня от нощта; нека служат за знаци и за времена, и дни, и години; 15 и да бъдат за светила на небесната твърд, за да светят на земята! И стана така.16 И Бог създаде двете големи светила: по-голямото светило, за да владее деня, и по-малкото светило, за да владее нощта, и звездите.17 И Бог ги постави на небесната твърд, за да светят на земята,18 да владеят деня и нощта и да разделят светлината от тъмнината. И Бог видя, че беше добро.

Revelation 6:13

13 небесните звезди паднаха на земята, както когато смокинята, разклащана от силен вятър, хвърля късните си смокини;

Psalms 136:9

9 луната и звездите, за да владеят нощем — защото милостта Му е вечна!

Isaiah 40:26

26 Вдигнете очите си нагоре и вижте: Кой е създал тези звезди? Извежда множеството им под брой, вика всичките по име. Поради величието на силата Му и понеже е мощен във власт, нито едно не липсва.

Daniel 12:3

3 Разумните ще блестят като блясъка на небесната твърд и онези, които обръщат мнозина в правда — като звездите за вечни времена.

Psalms 8:3-4

3 Когато гледам Твоите небеса, делото на Твоите пръсти, луната и звездите, които Ти си поставил, си мисля:4 Какво е човек, че да го помниш, и човешки син, че да го посещаваш?

Psalms 147:4

4 Изброява множеството на звездите, нарича ги всички по име.

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.