Bible verses about "cells" | DSV_Strongs

Psalms 139:13-16

  13 H7069 H8804 Want Gij bezit H3629 mijn nieren H517 ; Gij hebt mij in mijner moeders H990 buik H5526 H8799 bedekt.
  14 H3034 H8686 Ik loof H3372 H8737 U, omdat ik op een heel vreselijke wijze H6395 H8738 wonderbaarlijk gemaakt ben H6381 H8737 ; wonderlijk H4639 zijn Uw werken H3045 H8802 ! ook weet H5315 het mijn ziel H3966 zeer wel.
  15 H6108 Mijn gebeente H3582 H8738 was voor U niet verholen H5643 , als ik in het verborgene H6213 H8795 gemaakt ben H7551 H8795 , [en] als een borduursel gewrocht ben H8482 , in de nederste delen H776 der aarde.
  16 H5869 Uw ogen H1564 hebben mijn ongevormden klomp H7200 H8804 gezien H5612 ; en al deze dingen waren in Uw boek H3789 H8735 geschreven H3117 , de dagen H3335 H8795 als zij geformeerd zouden worden H259 , toen nog geen van die was.

Jeremiah 1:5

  5 H2962 Eer H990 Ik u in [moeders] buik H3335 H8799 formeerde H3045 H8804 , heb Ik u gekend H7358 , en eer gij uit de baarmoeder H3318 H8799 voortkwaamt H6942 H8689 , heb Ik u geheiligd H1471 ; Ik heb u den volken H5030 tot een profeet H5414 H8804 gesteld.

Hebrews 11:3

  3 G4102 Door het geloof G3539 G5719 verstaan wij G165 , dat de wereld G4487 door het woord G2316 Gods G2675 G5771 is toebereid G1519 , alzo G3588 dat de dingen, die G991 G5746 men ziet G3361 , niet G1096 G5755 geworden zijn G1537 uit G5316 G5730 dingen, die gezien worden.

Genesis 1:1

  1 H7225 In den beginne H1254 H8804 schiep H430 God H853 den H8064 hemel H853 en de H776 aarde.

Genesis 1:27

  27 H430 En God H1254 H8799 schiep H120 den mens H6754 naar Zijn beeld H6754 ; naar het beeld H430 van God H1254 H8804 schiep Hij H853 hem H2145 ; man H5347 en vrouw H1254 H8804 schiep Hij H853 ze.

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.