Bible verses about "ishtar" | DSV_Strongs

Jeremiah 44:25

  25 H559 H8804 Zo spreekt H3068 de HEERE H6635 der heirscharen H430 , de God H3478 Israels H559 H8800 , zeggende H802 : [Aangaande] u en uw vrouwen H6310 , zij hebben toch met uw mond H1696 H8762 gesproken H3027 , en gij hebt het met uw handen H4390 H8765 vervuld H559 H8800 , zeggende H5088 : Wij zullen onze geloften H5087 H8804 , die wij beloofd hebben H6213 H8800 , ganselijk H6213 H8799 houden H6999 H8763 , rokende H4446 aan Melecheth H8064 des hemels H5262 , en haar drankofferen H5258 H8687 offerende H5088 ; [nu], zij hebben uw geloften H6965 H8687 volkomenlijk H6965 H8686 bevestigd H5088 en uw geloften H6213 H8800 volkomenlijk H6213 H8799 gehouden.

Jeremiah 7:18

  18 H1121 De kinderen H3950 H8764 lezen H6086 hout H1 op, en de vaders H1197 H0 steken H784 het vuur H1197 H8764 aan H802 , en de vrouwen H3888 H8802 kneden H1217 het deeg H3561 , om gebeelde koeken H6213 H8800 te maken H4446 voor de Melecheth H8064 des hemels H312 , en anderen H430 goden H5262 drankofferen H5258 H8687 te offeren H3707 H8687 , om Mij verdriet aan te doen.

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.