Bible verses about "the four seasons" | DSV_Strongs

Genesis 1:14

  14 H430 En God H559 H8799 zeide H3974 : Dat er lichten H1961 H8799 zijn H7549 in het uitspansel H8064 des hemels H914 H8687 , om scheiding te maken H996 tussen H3117 den dag H996 en tussen H3915 den nacht H1961 H8799 ; en dat zij zijn H226 tot tekenen H4150 en tot gezette tijden H3117 , en tot dagen H8141 en jaren!

Acts 14:17

  17 G2544 G2532 Hoewel G1438 Hij nochtans Zichzelven G3756 niet G267 onbetuigd G863 G5656 gelaten heeft G15 G5723 , goed doende G3771 van den hemel G2254 , ons G5205 regen G2532 en G2593 vruchtbare G2540 tijden G1325 G5723 gevende G1705 G5723 , vervullende G2257 onze G2588 harten G5160 met spijs G2532 en G2167 vrolijkheid.

Genesis 1:14-19

  14 H430 En God H559 H8799 zeide H3974 : Dat er lichten H1961 H8799 zijn H7549 in het uitspansel H8064 des hemels H914 H8687 , om scheiding te maken H996 tussen H3117 den dag H996 en tussen H3915 den nacht H1961 H8799 ; en dat zij zijn H226 tot tekenen H4150 en tot gezette tijden H3117 , en tot dagen H8141 en jaren!
  15 H1961 H8799 En dat zij zijn H3974 tot lichten H7549 in het uitspansel H8064 des hemels H215 H8687 , om licht te geven H5921 op H776 de aarde H1961 H8799 ! En het was H3651 alzo.
  16 H430 God H6213 H8799 dan maakte H8147 die twee H1419 grote H3974 lichten H1419 ; dat grote H3974 licht H4475 tot heerschappij H3117 des daags H6996 , en dat kleine H3974 licht H4475 tot heerschappij H3915 des nachts H3556 ; ook de sterren.
  17 H430 En God H5414 H8799 stelde H853 ze H7549 in het uitspansel H8064 des hemels H215 H8687 , om licht te geven H5921 op H776 de aarde.
  18 H4910 H8800 En om te heersen H3117 op den dag H3915 , en in den nacht H914 H8687 , en om scheiding te maken H996 tussen H216 het licht H996 en tussen H2822 de duisternis H430 . En God H7200 H8799 zag H3588 , dat H2896 het goed [was].
  19 H1961 H0 Toen was H6153 het avond H1961 H8799 geweest H1961 H0 , en het was H1242 morgen H1961 H8799 geweest H7243 , de vierde H3117 dag.

Daniel 2:21

  21 H8133 H8683 Want Hij verandert H5732 de tijden H2166 en stonden H5709 H0 ; Hij zet H4430 de koningen H5709 H8683 af H6966 H8683 , en Hij bevestigt H4430 de koningen H3052 H8751 ; Hij geeft H2445 den wijzen H2452 wijsheid H4486 , en wetenschap H999 dengenen, die verstand H3046 H8751 hebben;

Genesis 8:22

  22 H5750 Voortaan H3605 al H3117 de dagen H776 der aarde H2233 zullen zaaiing H7105 en oogst H7120 , en koude H2527 en hitte H7019 , en zomer H2779 en winter H3117 , en dag H3915 en nacht H3808 , niet H7673 H8799 ophouden.

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.