Bible verses about "politicians" | Danish

Isaiah 32:1-8

1 Se, med Retfærdighed skal en Konge regere, og efter Ret skille Fyrsterne styre. 2 Og enhver af dem skal være som Skjul imod Vejr og Ly imod Vandskyl, som Vandbække paa et tørt Sted og som en svar Klippes Skygge i et vansmægtende Land. 3 Og de seendes Øjne skulle ikke være blændede, og de hørendes Øren skulle give Agt. 4 Og de ubesindiges Hjerte skal fnrstaa Kundskab; og de stammendes Tunge skal haste til at tale forstaaelige Ord. 5 En Daare skal ikke ydermere kaldes ædel og en karrig ej kaldes rig. 6 Thi en Daare taler Daarlighed, og hans Hjerte gør Uret for at øve Ugudelighed og for at tale Usandhed imod HERREN, for at lade en hungrig Sjæl forblive tom og lade en tørstig fattes Drik. 7 Og den karrige bruger slette Midler; han optænker List for at berede de elendige Fordærvelse med falske Ord, og det, naar den fattige taler sin Sag. 8 Men den ædle tænker paa ædle Ting, han skal bestaa ved sin ædle Daad.

Matthew 7:13-14

13 Gaaer ind ad den snevre Port; thi den Port er vid, og de Vei er bred, som fører til Fordærvelsen, og de ere mange, som gaae ind igennem den; 14 thi den Port er snever, og den Vei er trang, som fører til Livet, og de ere faa, som finde den.

1 Timothy 2:1

1 Thi formaner jeg først for alle Ting, der gjøres ydmygelige Begjeringer, Bønner, Forbønner, Taksigelser for alle mennesker,

1 John 5:19

19 Vi vide, at vi ere af Gud, og den ganske Verden ligger i det Onde.

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.