Bible verses about "housekeeping" | Lithuanian

1 Timothy 5:14

14 Taigi norėčiau, kad jaunesnės ištekėtų, augintų vaikus, šeimininkautų ir neduotų priešininkui jokios progos apkalboms.

Genesis 1:1

1 Pradžioje Dievas sutvėrė dangų ir žemę.

Proverbs 31:15

15 Ji keliasi anksti rytą, paruošia maisto šeimai ir paskiria tarnaitėms darbą.

Titus 2:5

5 būti santūrias, tyras, rūpestingas šeimininkes, geras, klusnias savo vyrams,­kad nebūtų šmeižiamas Dievo žodis.

Revelation 9:10

10 Jie turi uodegas, panašias į skorpionų, ir geluonis uodegose. Jie turi valdžią kenkti žmonėms per penkis mėnesius.

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.