1 Corinthians 14:33

BKR(i) 33 Nebo neníť Bůh původ různice, ale pokoje, jakož i ve všech shromážděních svatých učím.