Hebrews 7:24

BKR(i) 24 Ale tento poněvadž zůstává na věky, věčné má kněžství.