Luke 1:46

BKR(i) 46 Tedy řekla Maria: Velebí duše má Hospodina,