Matthew 12:49

BKR(i) 49 A vztáhna ruku svou na učedlníky své, i řekl: Aj, matka má i bratří moji.