Proverbs 31:10

BKR(i) 10 Ženu statečnou kdo nalezne? Nebo daleko nad perly cena její.