Isaiah 32

Bulgarian(i) 1 Ето, един цар ще царува с правда и князете ще управляват с правосъдие, 2 и един човек ще бъде като заслон от вятър и като прибежище от буря, като водни потоци в сухо място, като сянка от огромна канара в жадна земя. 3 Очите на виждащите няма да бъдат помрачени и ушите на слушащите ще внимават. 4 И сърцето на безразсъдните ще разбере знание и езикът на заекващите ще говори бързо и ясно. 5 Безумният няма вече да се нарича благороден и сребролюбецът няма вече да се казва щедър; 6 защото безумният говори безумно и сърцето му работи беззаконие, за да върши безбожие и да говори заблуда против ГОСПОДА, за да остави празна душата на гладния и да отнеме питието на жадния. 7 А на сребролюбеца средствата са зли, той замисля коварства, за да погуби сиромаха с лъжливи думи дори когато бедният говори правда. 8 А благородният замисля благородни неща и ще стои в благородни неща. 9 Станете, вие безгрижни жени, и чуйте гласа ми; вслушайте се в говоренето ми, вие нехайни дъщери! 10 След ден и година ще бъдете ужасени, вие нехайни, защото гроздоберът ще се изгуби, беритбата няма да дойде. 11 Треперете, вие безгрижни, ужасявайте се, вие нехайни! Съблечете се и се оголете, и опашете хълбоците си с вретище! 12 Ще се бият в гърди за приятните поля, за плодородните лозя. 13 На земята на народа ми ще растат тръни и бодливи храсталаци, а и върху всички къщи на веселие в ликуващия град; 14 защото дворецът е изоставен, шумният град е напуснат, крепостта и кулата са пещери до века, радост за диви магарета, пасбище за стада — 15 докато Духът се излее на нас от висините и пустинята стане плодородно поле, а плодородното поле се счете като гора. 16 Тогава правосъдие ще се засели в пустинята и правда ще обитава в плодородното поле. 17 И делото на правдата ще бъде мир и действието на правдата ще бъде покой и сигурност до века. 18 И Моят народ ще обитава в мирно заселище, в сигурни жилища, и в спокойни места за почивка. 19 Но ще вали градушка при падането на гората и градът съвсем ще се сниши. 20 Блажени вие, които сеете при всяка вода и изпращате навред крака на вола и магарето!