Isaiah 35:5

FinnishPR(i) 5 Silloin avautuvat sokeain silmät ja kuurojen korvat aukenevat.