Proverbs 8:22-30

Hungarian(i) 22 Az Úr az õ útának kezdetéül szerzett engem; az õ munkái elõtt régen. 23 Örök idõktõl fogva felkenettem, kezdettõl, a föld kezdetétõl fogva. 24 Még mikor semmi mélységek nem voltak, születtem vala; még mikor semmi források, vízzel teljesek nem voltak. 25 Minekelõtte a hegyek leülepedtek volna, a halmoknak elõtte születtem. 26 Mikor még nem csinálta vala a földet és a mezõket, és a világ porának kezdetét. 27 Mikor készíté az eget, ott valék; mikor felveté a mélységek színén a kerekséget; 28 Mikor megerõsíté a felhõket ott fenn, mikor erõsekké lõnek a mélységeknek forrásai; 29 Mikor felveté a tengernek határit, hogy a vizek át ne hágják az õ parancsolatját, mikor megállapítá e földnek fundamentomait: 30 Mellette valék mint kézmíves, és gyönyörûsége valék mindennap, játszva õ elõtte minden idõben.