Genesis 1:2

  1:2   3588-1161 η δε But the 1093 γη earth 1510.7.3 ην was 517 αόρατος unseen 2532 και and 180.2 ακατασκεύαστος unready, 2532 και and 4655 σκότος darkness 1883 επάνω was upon 3588 της the 12 αβύσσου abyss, 2532 και and 4151 πνεύμα spirit 2316 θεού of God 2018 επεφέρετο bore 1883 επάνω upon 3588 του the 5204 ύδατος water.