Psalms 102:25

Albanian(i) 25 Së lashti ti ke vendosur tokën dhe qiejtë janë vepër e duarve të tua;