Ecclesiastes 11:7

BKR(i) 7 Příjemnéť jest zajisté světlo, a milá věc očima viděti slunce;