Ecclesiastes 11:7

Croatian(i) 7 Ljupka je svjetlost i ugodno je očima vidjeti sunce.