Genesis 1:6

BKR(i) 6 Řekl také Bůh: Buď obloha u prostřed vod, a děl vody od vod!