Genesis 8:2

BKR(i) 2 A zavříny jsou studnice propasti i průduchové nebeští, a zastaven jest příval s nebe.