1 Corinthians 14:40

Bulgarian(i) 40 И нека всичко да става с приличие и ред.