1 Kings 4:13

Bulgarian(i) 13 синът на Гевер — в Рамот-Галаад; негови бяха селищата на Яир, сина на Манасия, които са в Галаад; негова беше и ивицата Аргов, която е във Васан — шестдесет големи града със стени и бронзови лостове;