Daniel 2:21

Bulgarian(i) 21 Той променя времената и годините, сваля царе и поставя царе. Той дава мъдрост на мъдрите и знание на разумните.