Ephesians 3:9

Bulgarian(i) 9 и да осветлявам всички относно настойничеството на тайната, която от векове е била скрита у Бога, който е Създателят на всичко,