Genesis 1:13

Bulgarian(i) 13 И стана вечер, и стана утро: ден трети.