Genesis 1:2

Bulgarian(i) 2 А земята беше пуста и неустроена и тъмнина беше върху бездната, и Дух Божи се носеше над водите.