Isaiah 60:1

Bulgarian(i) 1 Стани, свети, защото дойде светлината ти и славата ГОСПОДНА те осия.