Matthew 11:18

Bulgarian(i) 18 Защото дойде Йоан, който нито ядеше, нито пиеше, и казват: Има демон.