Exodus 25:7

Croatian(i) 7 oniks i drugo drago kamenje koje će se umetnuti u oplećak i naprsnik.