Genesis 2:10

Croatian(i) 10 Rijeka je izvirala iz Edena da bi natapala vrt; odatle se granala u četiri kraka.