Genesis 9:13

Croatian(i) 13 Dugu svoju u oblak stavljam, da zalogom bude Savezu između mene i zemlje.