Hebrews 3:4

Danish(i) 4 Thi hvert Huus beredes af Nogen; men den, som bereder alle Ting, er Gud.