Job 11:9

PBG(i) 9 Dłuższa miara ich, niż ziemia, a szersza, niż morze.