Numbers 11:7

PBG(i) 7 A manna była jako nasienie koryjandrowe, a barwa tej jako barwa Bdelijowa.