Psalms 33:6

PBG(i) 6 Słowem Pańskiem są niebiosa uczynione, a Duchem ust jego wszystko wojsko ich.