Psalms 102:25 Cross References - Bulgarian

25 От древността Ти си основал земята и дело на Твоите ръце са небесата.

Genesis 1:1

1 В начало Бог създаде небесата и земята.

Genesis 2:1

1 Така бяха завършени небесата и земята и цялото тяхно войнство.

Exodus 20:11

11 защото в шест дни ГОСПОД направи небето и земята, морето и всичко, което е в тях, а на седмия ден си почина. Затова ГОСПОД благослови съботния ден и го освети.

Job 38:4-7

4 Къде беше ти, когато полагах основите на земята? Изяви, ако имаш разум!5 Кой определи мерките й? Кажи, ако знаеш! Или кой опъна мерителна връв върху нея?6 На какво се закрепиха основите й? Или кой положи крайъгълния й камък,7 когато звездите на зората пееха заедно и всичките Божи синове възклицаваха от радост?

Psalms 96:5

5 Защото всичките богове на народите са нищо, а ГОСПОД е направил небесата.

Proverbs 8:23-36

23 От вечността бях поставена, от началото, още преди създаването на земята.24 Родих се, когато ги нямаше бездните, когато нямаше извори, изобилстващи с вода.25 Преди да бъдат разположени планините, преди хълмовете се родих,26 докато Той още не беше направил нито земята, нито полята, нито първите прашинки на вселената.27 Когато приготвяше небесата, аз бях там. Когато начерта кръг над лицето на бездната,28 когато утвърждаваше облаците горе, когато усилваше изворите на бездната,29 когато определяше на морето границата му, така че водите да не престъпват Неговата заповед, когато полагаше основите на земята —30 тогава аз бях майсторски работник при Него, бях Негова наслада ден след ден, веселях се винаги пред Него,31 веселях се на земния Му кръг и насладата ми беше с човешките синове.32 И така, синове, послушайте ме, защото блажени са онези, които пазят моите пътища.33 Послушайте поука и бъдете мъдри, и не я отхвърляйте.34 Блажен човекът, който ме слуша, като бди при портите ми ден след ден и пази при стълбовете на вратите ми,35 защото, който ме намери, намира живот и придобива благоволение пред ГОСПОДА,36 а който ме пропуска, вреди на душата си. Всички, които ме мразят, обичат смъртта.

Jeremiah 32:17

17 О, Господи БОЖЕ, ето, Ти си направил небето и земята с голямата Си сила и с простряната Си мишца. Няма нищо невъзможно за Теб,

Hebrews 1:10-12

10 И пак: ?В началото Ти, Господи, си основал земята и дело на Твоите ръце са небесата.11 Те ще изчезнат, а Ти пребъдваш. Да! Те всички ще овехтеят като дреха12 и като одежда ще ги свиеш, и те ще бъдат изменени; но Ти си същият и Твоите години няма да се свършат.“

Hebrews 3:3-4

3 Понеже Той се удостои със слава, толкова по-голяма от тази на Мойсей, колкото е по-голяма почитта, която има онзи, който е построил къщата, от почитта, която има къщата.4 Защото всяка къща се строи от някого, а Този, който е построил всичко, е Бог.

Cross Reference data is from OpenBible.info, retrieved June 28, 2010, and licensed under a Creative Commons Attribution License.