Proverbs 8:23-36

Bulgarian(i) 23 От вечността бях поставена, от началото, още преди създаването на земята. 24 Родих се, когато ги нямаше бездните, когато нямаше извори, изобилстващи с вода. 25 Преди да бъдат разположени планините, преди хълмовете се родих, 26 докато Той още не беше направил нито земята, нито полята, нито първите прашинки на вселената. 27 Когато приготвяше небесата, аз бях там. Когато начерта кръг над лицето на бездната, 28 когато утвърждаваше облаците горе, когато усилваше изворите на бездната, 29 когато определяше на морето границата му, така че водите да не престъпват Неговата заповед, когато полагаше основите на земята — 30 тогава аз бях майсторски работник при Него, бях Негова наслада ден след ден, веселях се винаги пред Него, 31 веселях се на земния Му кръг и насладата ми беше с човешките синове. 32 И така, синове, послушайте ме, защото блажени са онези, които пазят моите пътища. 33 Послушайте поука и бъдете мъдри, и не я отхвърляйте. 34 Блажен човекът, който ме слуша, като бди при портите ми ден след ден и пази при стълбовете на вратите ми, 35 защото, който ме намери, намира живот и придобива благоволение пред ГОСПОДА, 36 а който ме пропуска, вреди на душата си. Всички, които ме мразят, обичат смъртта.