Psalms

Bulgarian(i) 1 Блажен човекът, който не ходи по съвета на безбожните, нито стои в пътя на грешните, нито седи на седалището на присмивачите, 2 а насладата му е в закона на ГОСПОДА и върху Неговия закон размишлява ден и нощ! 3 Той ще бъде като дърво, посадено при водни потоци, което дава плода си на времето си и чийто лист не повяхва; и всичко, което върши, ще преуспява. 4 С безбожните не е така, а те са като плявата, която вятърът отвява. 5 Затова безбожни няма да устоят в съда, нито грешни — в събранието на праведните. 6 Защото ГОСПОД познава пътя на праведните, а пътят на безбожните ще ги отведе към гибел.